Επιστρέψτε σε 30 ημέρες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Τα προϊόντα έχουν σοβαρή επιδείνωση που τα καθιστούν μη συμμορφούμενα.
  • Τα παραδοθέντα προϊόντα είναι διαφορετικά (προδιαγραφές, ποσότητα κ.λπ.) στην εντολή που τοποθετείται.
  • Τα προϊόντα δείχνουν σφάλματα
  • Ο πελάτης έχει συγκρατήσει στη σύμβαση εντός 14 ημερών που παρέχονται στην τέχνη. 9 του GEO 34 της 4ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους επαγγελματίες, καθώς και για την τροποποίηση και την ολοκλήρωση κανονιστικών πράξεων

Η Εταιρεία μπορεί να παράσχει όλα τα έξοδα παράδοσης για τα επιστρεφόμενα προϊόντα (τόσο την παράδοση όσο και την επιστροφή ανεξάρτητα από τον λόγο κράτησης) στην περίπτωση της εφαρμογής επιστροφής μέσω του ιστότοπου. Εάν ο πελάτης χρησιμοποιεί ένα άλλο courier ή άλλες μεθόδους χορήγησης (POST) θα εφαρμόσει το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 της έκτακτης ανάγκης αριθ. 34 της 4ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους επαγγελματίες, καθώς και για την τροποποίηση και την ολοκλήρωση των κανονιστικών πράξεων.

Πριν από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης, αντίστοιχα 14 ημέρες μετά την παραλαβή του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της τέχνης. 9 της έκτακτης ανάγκης αριθ. 34 της 4ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους επαγγελματίες, καθώς και την τροποποίηση και την ολοκλήρωση των κανονιστικών πράξεων, ο πελάτης ενημερώνει την Εταιρεία για την απόφασή της να αποσυρθεί από τη σύμβαση.

Για το σκοπό αυτό, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μία από τις ακόλουθες παραλλαγές:

  1. α) Να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα απόσυρσης που είναι διαθέσιμη στο χώρο του ξενοδοχείουNaru.ro. Σε τμήμα επιστροφής.
    β) να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη αδιαμφισβήτητη δήλωση στην οποία εκφράζει την απόφασή της να αποσυρθεί από τη σύμβαση.

Ο πελάτης που έχει κοινοποιήσει την Εταιρεία Επιστροφής, είναι υπεύθυνο για να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που έχουν επιστραφεί ή παραδοθεί στην κοινωνία ή ένα πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από την εταιρεία λαμβάνει τα προϊόντα (συνήθως η εταιρεία Fast Courier που αναφέρεται στη φόρμα επιστροφής από το WWW. naru.ro), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Ο όρος συμμορφώνεται αν τα προϊόντα αποστέλλονται από τον πελάτη πριν από τη λήξη της περιόδου συσκευασίας 14 ημερών αντίστοιχα για την προστασία κατά τη μεταφορά και την αρχική συσκευασία.

Ο πελάτης δεν θα είναι σε θέση να επιστρέψει τα αγορασθέντα προϊόντα ή / και δεν θα διεκδικήσει άλλες ζημιές / αποζημιώσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν η αίτηση επιστροφής για οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες καταστάσεις έχει την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης της πρόθεσης επιστροφής που υπερβαίνει την περίοδο των 14 ημερών, υπολογιζόμενη από την εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία της σύμβασης που τιμείται.

- Εάν ένα προϊόν επιστρέψει ως κίνητρο μία από τις προβλεπόμενες καταστάσεις και το επιστρεφόμενο προϊόν δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία παραδόθηκε (στην αρχική συσκευασία με όλες τις άθικτες ετικέτες και τα έγγραφα που το συνοδεύουν)

- Εάν τα προϊόντα έγιναν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρουσίασαν ο πελάτης ή με σαφή προσαρμοσμένη.

- εάν έχουν παραγγείλει και παραδοθεί προϊόντα στεγανοποίησης που δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και ποιοι αποσφράχθηκαν από τον πελάτη (τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται στην παρουσίαση ως μη επιστρεπτέα προϊόντα).

- Εάν τα προϊόντα έχουν παραγγείλει, τα οποία, μετά την παράδοση, ανάλογα με τη φύση τους, αναπόσπαστα αναμειγνύονται με άλλα στοιχεία.

Ο πελάτης θα ενημερωθεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παραγγελίας εάν επιστρέψει ή όχι και εάν υπάρχουν έξοδα σε περίπτωση επιστροφής. Τα προϊόντα που αποτελούν ένα κιτ πρέπει να επιστραφούν ως κιτ. Τα κιβώτια και η προστατευτική συσκευασία θεωρούνται ως μέρος του προϊόντος.

Lasa-ne un mesaj: