Μεταφορά ΕΛΕΥΘΕΡΗ για παραγγελίες από πάνω από 300 Λέι!!!!

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που αγοράστηκαν μέσω συμβολαίου, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Τα προϊόντα παρουσιάζουν σοβαρές ζημιές που τα καθιστούν μη συμμορφούμενα.
  • Τα παραδοθέντα προϊόντα διαφέρουν (προδιαγραφές, ποσότητα κ.λπ.) από την παραγγελία.
  • Τα προϊόντα έχουν κατασκευαστικά ελαττώματα
  • Ο πελάτης αποσύρθηκε από τη σύμβαση εντός 14 ημερών που αναφέρεται στο άρθρο. 9 του GEO 34 της 4ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών σε συμβάσεις που συνάπτονται με επαγγελματίες, καθώς και για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση ορισμένων κανονιστικών πράξεων

Η εταιρεία μπορεί να προσφέρει κάλυψη όλων των εξόδων παράδοσης για τα επιστρεφόμενα προϊόντα (τόσο κατά την παράδοση όσο και κατά την επιστροφή ανεξάρτητα από τον λόγο της επιστροφής) σε περίπτωση διατύπωσης του αιτήματος επιστροφής μέσω του ιστότοπου. Εάν ο Πελάτης χρησιμοποιεί άλλο courier ή άλλες μεθόδους παράδοσης (αλληλογραφία), άρθρο 13 παράγραφος 3 και άρθρο 14 του διατάγματος έκτακτης ανάγκης αρ. 34 της 4ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών σε συμβάσεις που συνάπτονται με επαγγελματίες, καθώς και για την τροποποίηση και τη συμπλήρωση ορισμένων κανονιστικών πράξεων.

Πριν από τη λήξη της περιόδου υπαναχώρησης, αντιστοίχως, 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου. 9 του έκτακτου διατάγματος αρ. 34 της 4ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στο πλαίσιο των συμβάσεων που έχουν συναφθεί με τους επαγγελματίες, καθώς και για την τροποποίηση και ολοκλήρωση ορισμένων κανονιστικών πράξεων, ο Πελάτης ενημερώνει την Εταιρεία σχετικά με την απόφασή του να αποχωρήσει από τη σύμβαση.

Για το σκοπό αυτό, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει μία από τις ακόλουθες επιλογές:

  1. α) για να χρησιμοποιήσετε το υπόδειγμα απόσυρσης που διατίθεται στον ιστότοπο naru.ro στην ενότητα Επιστροφή.
    β) να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση στην οποία εκφράζει την απόφασή του να αποχωρήσει από τη σύμβαση.

Ο πελάτης που έχει ενημερώσει την Εταιρεία για την επιστροφή έχει την ευθύνη να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα που αναφέρονται έχουν επιστραφεί ή παραδοθεί στην Εταιρεία ή σε πρόσωπο εξουσιοδοτημένο από την Εταιρεία να παραλάβει τα προϊόντα (συνήθως η εταιρεία ταχυμεταφορών που αναφέρεται στο Φόρμα επιστροφής). Από το www.naru.ro), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερών το πολύ από την ημερομηνία παραλαβής του προϊόντος. Ο όρος τηρείται εάν τα προϊόντα αποστέλλονται από τον Πελάτη πριν από τη λήξη της περιόδου των 14 ημερών κατάλληλα συσκευασμένα για προστασία κατά τη μεταφορά και στην αρχική συσκευασία.

Ο πελάτης δεν θα μπορεί να επιστρέψει τα αγορασμένα προϊόντα ή / και δεν θα απαιτήσει άλλες ζημιές στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν το αίτημα επιστροφής για οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες καταστάσεις έχει την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης της πρόθεσης επιστροφής που υπερβαίνει την περίοδο των 14 ημερών, υπολογιζόμενη από την εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία της συμβάσεως.

- Εάν ένα προϊόν επιστραφεί με κίνητρο ως μία από τις παρεχόμενες καταστάσεις και το επιστρεφόμενο προϊόν δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με την οποία παραδόθηκε (στην αρχική συσκευασία με όλες τις ανέπαφες ετικέτες και τα συνοδευτικά έγγραφα)

- Εάν τα προϊόντα έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρουσιάζει ο Πελάτης ή είναι σαφώς προσαρμοσμένα.

- Εάν έχουν παραγγελθεί και παραδοθεί σφραγισμένα προϊόντα που δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους προστασίας της υγείας ή υγιεινής και που έχουν αποσφραγιστεί από τον Πελάτη (αυτά τα προϊόντα επισημαίνονται στην παρουσίαση ως μη επιστρεφόμενα προϊόντα).

- Εάν τα προϊόντα έχουν παραγγελθεί και παραδοθεί τα οποία, μετά την παράδοση, ανάλογα με τη φύση τους, αναμειγνύονται χωριστά με άλλα στοιχεία.

Ο πελάτης θα ενημερωθεί στο e-mail για την παραγγελία εάν είναι επιστρεφόμενο ή όχι και εάν υπάρχουν έξοδα σε περίπτωση επιστροφής. Τα προϊόντα που συνθέτουν ένα κιτ πρέπει να επιστραφούν ως κιτ. Τα προστατευτικά κουτιά και οι συσκευασίες θεωρούνται μέρος του προϊόντος.

Liquid error: Could not find asset snippets/flits_snippet.liquid