Εγγύηση

Εγγύηση

Το Naru.ro συμμορφώνεται με τις διατάξεις εγγύησης σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία της Ρουμανίας. Οι σαφείς λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτές τις εγγυήσεις δίνονται από τα προϊόντα των προϊόντων και δεν μπορούν να προσφερθούν εκτεταμένη εγγύηση, περισσότερο από ό, τι αναφέρεται. Η εγγύηση εφαρμόζεται στις κανονικές συνθήκες χρήσης και ισχύει μόνο για τα προϊόντα που αγοράζονται και πληρώνονται από το Naru.ro.

Τα προϊόντα επωφελούνται από εγγύηση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 449/2003 ή εάν η παρουσίαση του προϊόντος λαμβάνει μια εκτεταμένη περίοδο εγγύησης εφαρμόζεται περισσότερο. Ευθύνη Naru.ro, σύμφωνα με τις διατάξεις της τέχνης. 9-14 του νόμου 449/2003 δεσμεύεται εάν η έλλειψη συμμόρφωσης συμβαίνει εντός 2 ετών, υπολογιζόμενη από την παράδοση του προϊόντος.

Η εγγύηση περιλαμβάνει την αποπληρωμή της αξίας των μη συμμορφούμενων προϊόντων για τους οποίους ο πελάτης ειδοποιεί εγγράφως τον έμπορο εντός της νομικής περιόδου · Η εταιρεία δεν αντικαθιστά και δεν επιδιορθώνει ελαττωματικά ή μη συμμορφούμενα προϊόντα. Μη συμμορφούμενα προϊόντα εξαργυρώστε την ιδιοκτησία της κοινωνίας. Ο Πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωσης ή κυρώσεων για μη συμμορφούμενα προϊόντα και με τη διάθεση της εντολής δηλώνει ότι δέχεται να λάβει την αξία των προϊόντων και των μεταφορών σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης.

Οι σαφείς λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος παρέχονται τόσο στον ιστότοπο όσο και γραπτώς στον κατάλογο εγγράφων που εκτυπώνονται στο VERO AWB.

Ο πελάτης καλείται να διατηρήσει αυτόν τον κατάλογο εγγράφων και να συμμορφωθεί με τις ενδείξεις σχετικά. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Naru.RO και τις οδηγίες γενικής χρήσης διαφορετικών τύπων προϊόντων.

 

 

Lasa-ne un mesaj: