Τα προσωπικά σας δεδομένα

Το Naru.ro συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία, περιγράφει περαιτέρω την πολιτική για τη μεταχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως απαιτείται από τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ, γνωστό ως GDPR (γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων) ή ο γενικός κανονισμός για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Έτσι, αυτό το έγγραφο θέλουμε να σας ενημερώσουμε για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, μεταφέρετε και προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα όταν αλληλεπιδρούν μαζί μας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας μας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να ενημερώσουμε και να αλλάξουμε περιοδικά αυτή την πολιτική απορρήτου για να αντικατοπτρίζουμε τυχόν αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζεστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή τυχόν αλλαγές στις νομικές απαιτήσεις, οπότε παρακαλούμε να ελέγχετε περιοδικά την περιεκτικότητα αυτής της πολιτικής απορρήτου.

Γενικά, συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς, οπότε έχετε τον έλεγχο του τύπου των πληροφοριών που προσφέρετε. Με τον τίτλο, για παράδειγμα, λαμβάνουμε πληροφορίες από εσάς. Κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στην ιστοσελίδα Naru.RO, στέλνοντάς μας το όνομα και το επώνυμο, τη διεύθυνση παράδοσης, τον αριθμό τηλεφώνου, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κλπ.

Στην ιστοσελίδα μας μπορούμε να αποθηκεύσουμε και να συλλέξουμε πληροφορίες σε cookies και παρόμοιες τεχνολογίες, σύμφωνα με την πολιτική cookie που θα περιγράψουμε παρακάτω.

Δεν συλλέγουμε και δεν επεξεργαζόμαστε διαφορετικά ευαίσθητα δεδομένα, που περιλαμβάνονται στον γενικό κανονισμό για την προστασία δεδομένων σε ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων.

 

Το Naru.ro θα επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του πελάτη μόνο για να εξασφαλίσει την καλύτερη σχέση με αυτό κατά τη διάρκεια της σύμβασης. Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορεί να βασίζεται στη συναίνεση του πελάτη, μπορεί να είναι σε σχέση με τη σύμβασή της που επιβάλλεται από νομική υποχρέωση.

Τα παρακάτω μπορεί να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την περίπτωση,

 1. α) Δημιουργία και διαχείριση του λογαριασμού σας στο πλαίσιο της ιστοσελίδας Naru.RO.
 2. β) εντολές επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της εξαγοράς, της επικύρωσης, της αποστολής και της τιμολόγησης ·
 3. γ) Επίλυση ονομασιών ή προβλημάτων οποιουδήποτε είδους σχετικά με μια εντολή, αγαθά αγαθών ή υπηρεσιών ·
 4. δ) να επιστρέψει τα προϊόντα σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ·
 5. ε) επιστροφή της αξίας των προϊόντων σύμφωνα με τις νομικές διατάξεις ·

Η επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς αυτούς είναι απαραίτητος για τη σύναψη και την εκτέλεση σύμβασης μεταξύ NARU.RO και εσείς επίσης ορισμένες επεξεργασίες που υπάγονται σε αυτά τα στόχους επιβάλλονται με την ισχύουσα νομοθεσία, ιδίως τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία.

Επίσης, στην προστασία του νόμιμου συμφέροντος του Naru.ro, από την άποψη:

- Μέτρα προστασίας ιστοσελίδων και χρήστες ιστότοπων για επιθέσεις στον κυβερνοχώρο:

- μέτρα πρόληψης και ανίχνευσης προσπαθειών απάτης, συμπεριλαμβανομένης της διαβίβασης πληροφοριών στις αρμόδιες δημόσιες αρχές ·

- Μέτρα διαχείρισης διαφορετικών κινδύνων.

Ταυτόχρονα, μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των πελατών μας και τις προτιμήσεις τους καθώς και για τη δημιουργία προφίλ.

Κατά γενικό κανόνα, θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για περίοδο 5 ετών, που παρέχονται από τη φορολογική και λογιστική νομοθεσία για τη διατήρηση λογαριασμών, συμβάσεων και λογιστικών αρχείων.

Μπορούμε να μεταδώσουμε ή να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα προσωπικά δεδομένα των επόμενων παραληπτών σας:

- παροχείς υπηρεσιών ταχυμεταφορών ·

- Πληρωμή / τραπεζικούς φορείς,

- Υπηρεσίες πληροφορικής.

Υπογραμμίζουμε ότι η Naru.RO ή η εταιρεία δεν έχουν πρόσβαση στα δεδομένα τραπεζών σας (όπως ο αριθμός της κάρτας, ο κωδικός CVC, το όνομα κ.λπ.). Αυτές οι πληροφορίες κρυπτογραφούνται μόνο από τον χειριστή της πληρωμής της κάρτας.

Εάν υπάρχει νομική υποχρέωση ή, εάν είναι αναγκαίο, προκειμένου να υπερασπιστεί ένα νόμιμο συμφέρον, μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε ορισμένα προσωπικά δεδομένα στις δημόσιες αρχές.

Επί του παρόντος, αποθηκεύοντας και επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα στην επικράτεια της Ρουμανίας.

Ο γενικός κανονισμός για την προστασία δεδομένων θα αναγνωρίσει ορισμένα δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

 • Μπορείτε να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας, διορθώνετε τυχόν λάθη από τα αρχεία μας
 • Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα να διαμαρτυρηθούν στην αρμόδια εποπτική αρχή στη Ρουμανία, αυτή είναι η εθνική αρχή για την επιτήρηση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων (anspdcp),
 • Έχετε το δικαίωμα να αντιμετωπίσετε τη δικαιοσύνη
 • Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα (το δικαίωμα να ξεχαστεί)
 • Έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία δεδομένων και το δικαίωμα στη φορητότητα

Για να μπορέσετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@naru.ro διατηρούμε το δικαίωμα να ελέγξουμε την ταυτότητά σας ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες που αποσκοπούν στην επιβεβαίωση της ταυτότητάς σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή, για λόγους της συγκεκριμένης κατάστασης στην οποία είστε, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό το νόμιμο ενδιαφέρον μας, αν νομίζετε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και οι ελευθερίες σας υπερισχύουν για αυτό το ενδιαφέρον.
Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για άμεσους σκοπούς μάρκετινγκ (συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προφίλ), χωρίς να επικαλεστεί κανένα λόγο, οπότε θα σταματήσουμε αυτή την επεξεργασία το συντομότερο δυνατό.

Εάν θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματα που αναφέρουν ο κανονισμός GDPR στο λογαριασμό σας, στείλτε το αίτημά σας χρησιμοποιώντας το λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιείται για τη δημιουργία λογαριασμού πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο: info@naru.ro ή
Μέσω ταχυδρομείου ή ταχυμεταφορών στο: Alley Motor Nr.4, Targu-Jiu, Gorj. - με την αναφορά του Naru.ro υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων.

 

 

 

Πολιτική Cookies

Γενικά, τα cookies είναι ένα μικρό ποσό δεδομένων που μεταδίδονται μεταξύ ενός αποστολέα και ενός παραλήπτη. Τα cookies χρησιμοποιούνται ευρέως στο διαδίκτυο επειδή επιτρέπουν στους ιστότοπους να είναι πιο δυναμικοί και χρήσιμοι για κάθε χρήστη, παρέχοντας μια εξατομικευμένη εμπειρία επιτρέποντας στους ιστότοπους να συγκεντρώσουν δεδομένα σχετικά με τους χρήστες τους και τις σελίδες που τις επισκέπτονται.

Χρησιμοποιούμε δύο τύπους cookies:

 • Σύνοδος - Προσωρινά αρχεία που παραμένουν στον τερματικό χρήστη μέχρι να κλείσουν τη συνεδρία πλοήγησης ή το κλείσιμο της εφαρμογής (Web Browser)
 • Επίμονη - αρχεία που παραμένουν στο τερματικό χρήστη για μια περίοδο που ορίζεται από τις παραμέτρους αυτού του cookie ή μέχρι να διαγραφούν χειροκίνητα.

Κυρίως, μας ενδιαφέρει η μέτρηση, βελτιστοποίηση και αναλυτικά χαρακτηριστικά - όπως η επιβεβαίωση ενός ορισμένου επιπέδου κυκλοφορίας σε έναν ιστότοπο, ποιο είδος περιεχομένου θεωρείται και πώς ένας χρήστης φτάσει σε έναν ιστότοπο (π.χ. από τις μηχανές αναζήτησης, απευθείας από άλλες ιστοσελίδες κ.λπ. .). Οι ιστοσελίδες μετακινούνται μέσω αυτής της ανάλυσης της χρήσης τους για να βελτιώσουν το περιεχόμενό τους για το όφελος του χρήστη.

Τα cookies που δεν είναι τεχνικά υποχρεωτικά να αποθηκεύονται στο τερματικό του χρήστη, θα χρησιμοποιηθούν μόνο εάν ο χρήστης εκφράζει τη ρητή και αδιαμφισβήτητη συγκατάθεσή του σε σχέση με τους ελέγχοντας τις κατηγορίες που παρουσιάζονται. Ο χρήστης μπορεί να αποσύρει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιούνται.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα cookies δεν αναγνωρίζουν άμεσα τους χρήστες του Διαδικτύου, αλλά το τερματικό τους που έχουν πρόσβαση σε ορισμένες ιστοσελίδες. Αυτά τα δεδομένα είναι κρυπτογραφημένα κατά τρόπο που να μην επιτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση τρίτου μέρους.

Το Naru.RO μπορεί να ενημερώσει αυτή την πολιτική cookies για να αντικατοπτρίζει τις αλλαγές σε διάφορα cookies που χρησιμοποιούνται για λειτουργικούς, νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς. Διαβάστε τα κανονικά cookies για να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενημερωθεί σωστά για το πώς χρησιμοποιούμε cookies.

Lasa-ne un mesaj: