Μεταφορά ΕΛΕΥΘΕΡΗ για παραγγελίες από πάνω από 300 Λέι!!!!

Όροι παροχής υπηρεσιών

Όροι και προϋποθέσεις

 

 

Naru.ro είναι ένας ιστότοπος προσβάσιμος στη διεύθυνση ιστού https://naru.ro, το οποίο ανήκει στην εταιρεία Anecollor SRL, ρουμανική νομική οντότητα, που βασίζεται σε TG-jiu, Motrului Alley No. 4, με το μοναδικό κωδικό εγγραφής Ro25865040, του αριθμού παραγγελίας στο εμπορικό Μητρώο J18/393/2009, τηλέφωνο 0745556278, e-mail info@naru.ro εκπροσωπούνται από το διαχειριστή, Κ. Αντρέι Andritoiu, οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία (εφεξής, η εταιρεία).

Naru.ro είναι ένας ιστότοπος που προτείνει μια υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου, με την έννοια ότι παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να συνάπτει συμβάσεις προϊόντων ή/και υπηρεσιών χρησιμοποιώντας αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων άλλων μέσων απομακρυσμένης επικοινωνίας.

Ο πελάτης είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών ή νομικό πρόσωπο, με πλήρη ικανότητα άσκησης, το οποίο έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα και συνάπτει συμβάσεις προϊόντων ή/και υπηρεσιών, ζητώντας την παράδοσή τους σε διεύθυνση που αναγράφεται στο έδαφος της Ρουμανίας.

Εξ αποστάσεως σύμβαση, όπως ορίζεται στο άρθ. 2 σημείο 7 του OUG 34 της 4ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στο πλαίσιο συμβάσεων που συνάπτονται με επαγγελματίες, καθώς και για την τροποποίηση και ολοκλήρωση ορισμένων κανονιστικών πράξεων, είναι οποιαδήποτε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ επαγγελματία και καταναλωτή στο πλαίσιο ενός συστήματος πωλήσεων ή παροχής υπηρεσιών εξ αποστάσεως οργανωμένη, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική παρουσία του επαγγελματία και του καταναλωτή, με ή περισσότερα μέσα απομακρυσμένης επικοινωνίας, μέχρι και κατά το χρόνο σύναψης της σύμβασης;

           

Άρθρο 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Το παρόν έγγραφο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας που διατίθεται από την εταιρεία στην ιστοσελίδα naru.ro από τον πελάτη.  Η χρήση, που περιλαμβάνει αλλά δεν περιορίζεται στην πρόσβαση, την επίσκεψη και την προβολή του περιεχομένου του Ιστότοπου, συνεπάγεται την τήρηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων από τον επισκέπτη ή τον πελάτη.

Ο πελάτης αναλαμβάνει να παρακολουθεί συνεχώς τους όρους και τις προϋποθέσεις που μπορούν να επικαιροποιηθούν, να τροποποιηθούν και να συμπληρωθούν, ανάλογα με την απόφαση της εταιρείας να επεκτείνει την παροχή των προσφερόμενων υπηρεσιών ή ανάλογα με τις νομοθετικές αλλαγές. Σε περίπτωση παρεξηγήσεων, ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της παραγγελίας.

Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται αποκλειστικά με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα στη διεύθυνση ιστού :www.naru.ro.

Σε περίπτωση που ο επισκέπτης ή Πελάτης δεν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν να αποδέχονται και/ή να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας δίνονται σε αυτό το έγγραφο σχετικά με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, μπορείτε να στείλετε ένα e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση info@naru.ro με την κατανόηση ότι θα εγκαταλείψει την πρόσβαση στην υπηρεσία, καθώς και άλλες υπηρεσίες που παρέχονται από την Εταιρεία μέσω της Ιστοσελίδας του, την παραλαβή των ενημερωτικών δελτίων/ειδοποιήσεις, και/ή επικοινωνίας εκ μέρους οποιουδήποτε είδους (είτε ηλεκτρονικά, είτε τηλεφωνικά, κ. λπ.).

 

Άρθρο 2. Όροι πρόσβασης στις υπηρεσίες

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που προσφέρει η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας naru.ro, ο επισκέπτης πρέπει να είναι ένα φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ή νομικό πρόσωπο, με πλήρη ικανότητα άσκησης, που έχουν πρόσβαση στην ιστοσελίδα, θέλει να συμβληθούν προϊόντα ή/και υπηρεσίες, ζητώντας την παράδοσή τους σε μια διεύθυνση που αναγράφεται στο έδαφος της Ρουμανίας, και συμφωνώντας με το παρόν έγγραφο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Η παραγγελία προϊόντων γίνεται επιλέγοντας τα επιθυμητά στοιχεία και καταγράφοντας τα ακόλουθα δεδομένα στον ιστότοπο :

  • για τα άτομα: Όνομα, Επώνυμο, Διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικός αριθμητικός κωδικός ;
  • για νομικά πρόσωπα: όνομα, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μοναδικός κωδικός εγγραφής και το όνομα και το επώνυμο ενός ατόμου επαφής.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα, τη διάρκεια χρήσης και τον σκοπό χρήσης, μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο "πολιτική απορρήτου", που βρίσκεται στην ιστοσελίδα naru.ro στη διεύθυνση : https://naru.ro/pages/my-personal-data (ΣΎΝΔΕΣΗ)

Πληρωμή προϊόντων που παραγγέλθηκαν στον ιστότοποwww.naru.roη επιστροφή χρημάτων μπορεί να γίνει (με την παραλαβή του πακέτου), με τραπεζική κάρτα μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, σε δόσεις μέσω συνεργαζόμενων τραπεζικών ιδρυμάτων ή με τραπεζικό έμβασμα.

Όλες οι τιμές που σχετίζονται με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα εκφράζονται σε lei (RON) και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Η τιμολόγηση των αγορασθέντων προϊόντων γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση των πληροφοριών που παρέχονται από τον πελάτη στη φόρμα παραγγελίας.

Ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για την ορθότητα των πληροφοριών που παρέχονται από τον πελάτη για το τιμολόγιο, επομένως ο πελάτης υποχρεούται να επαληθεύσει τα δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή της φόρμας παραγγελίας και κατά τη λήψη του μηνύματος επιβεβαίωσης της εγγραφής της παραγγελίας.

Τα τιμολόγια εκδίδονται ως εξής: για πληρωμές που πραγματοποιούνται πριν από την παραλαβή προϊόντων και υπηρεσιών, εκδίδεται το τιμολόγιο προκαταβολής και για πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά την παραλαβή των προϊόντων εκδίδεται το τελικό τιμολόγιο. Για διορθώσεις (ακυρώσεις, επιστροφές), εκδίδονται τιμολόγια χρέωσης. Όλα τα τιμολόγια εκδίδονται και καταγράφονται αυτόματα και περιλαμβάνονται στις φορολογικές εκθέσεις.

Η πληρωμή των προϊόντων ή / και υπηρεσιών που αγοράζονται μέσω της υπηρεσίας μπορεί να γίνει τόσο ηλεκτρονικά με τη χρεωστική κάρτα, πληρωμή με την κάρτα για πληρωμές σε δόσεις, με τραπεζικό έμβασμα και με αντικαταβολή στον Courier μόνο σε μετρητά.

Naru.ro δεν περιορίζει τον όγκο των παραγγελθέντων προϊόντων ανά πελάτη ούτε διαφοροποιείται ανάλογα με το φυσικό ή νομικό πρόσωπο. Ωστόσο, για παραγγελίες άνω των 2000 λέι, η εταιρεία θα προχωρήσει στην τηλεφωνική επιβεβαίωση της παραγγελίας και θα ζητήσει προκαταβολή 30% της αξίας της παραγγελίας.

Σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής με κάρτα, η εταιρεία είναι / δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες δαπάνες που επιβαρύνουν τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των τελών μετατροπής νομισμάτων που εφαρμόζει η τράπεζα που εκδίδει την κάρτα, εάν το νόμισμα έκδοσης διαφέρει από το RON. Η ευθύνη για αυτή τη δράση βαρύνει μόνο τον πελάτη.

Οι πληροφορίες από τις εκδηλώσεις πωλήσεων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά και το βάρος που διατίθενται στην ιστοσελίδα (στατικές / δυναμικές εικόνες / παρουσιάσεις πολυμέσων / συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους κ. λπ .. ) δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση εκ μέρους της εταιρείας, είναι για σκοπούς παρουσίασης. Η εταιρεία μπορεί να αποσύρει μια προσφορά προϊόντος ή να την τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή μέχρι την τοποθέτηση της παραγγελίας, χωρίς οφειλόμενες ζημιές ή άλλες κυρώσεις σε οποιονδήποτε δυνητικό πελάτη.

Στις εικόνες προϊόντων ή / και υπηρεσιών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί άλλα προϊόντα (αξεσουάρ / κ. λπ.) που ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στα έξοδα των αντίστοιχων προϊόντων και δεν θα παραδοθούν στην αγορά των προϊόντων. Στην περίπτωση αυτή, αναφέρεται ρητά στην περιγραφή των προϊόντων ποιο αγαθό είναι προς πώληση και σημειώνεται επίσης στην εικόνα.

Στην απίθανη περίπτωση που η εταιρεία δεν θα μπορέσει να τιμήσει ένα μέρος των προϊόντων, θα ειδοποιήσει τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσφέροντάς του μία από τις εναλλακτικές λύσεις:

  1. ακύρωση της παραγγελίας ή διαγραφή από την παραγγελία του προϊόντος που δεν μπορεί πλέον να παραδοθεί
  2. λήψη εκπτώσεων για την αγορά άλλου προϊόντος στον ιστότοπο.

Ο πελάτης μπορεί να κάνει παραγγελίες για προϊόντα που πωλούνται κάθε φορά, αποκλειστικά στον ιστότοπο, οι προσφορές είναι περιορισμένες χρονικά. Η τιμή που εμφανίζεται στον ιστότοπο κατά τη στιγμή της παραγγελίας δεν θα αλλάξει, είναι σταθερή.

Για μια ληγμένη προσφορά δεν μπορούν να τοποθετηθούν περισσότερες παραγγελίες.

Με τη συμπλήρωση της παραγγελίας ο πελάτης συμφωνεί ότι όλα τα στοιχεία που παρέχονται από αυτόν, απαραίτητα για τη διαδικασία αγοράς, είναι σωστά, πλήρη και αληθή κατά την ημερομηνία τοποθέτησης της παραγγελίας, που αναφέρεται στο παρόν έγγραφο και την εντολή που εκδόθηκε.

Η στιγμή της σύναψης της σύμβασης εξ αποστάσεως είναι η στιγμή κατά την οποία ο πελάτης τοποθετεί την παραγγελία. Ωστόσο, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον πελάτη, με οποιοδήποτε διαθέσιμο / συμφωνημένο μέσο (τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), για προσωπική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Η εταιρεία θα καταγγείλει μονομερώς και θα ακυρώσει αυτόματα την παραγγελία του πελάτη, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον πελάτη, χωρίς καμία μεταγενέστερη υποχρέωση οποιουδήποτε μέρους έναντι του άλλου ή χωρίς κανένα μέρος να μπορεί να διεκδικήσει αποζημίωση έναντι του άλλου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • ακύρωση της συναλλαγής από τον επεξεργαστή καρτών που έχει εγκριθεί από την εταιρεία, σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης δεν αποδέχεται άλλη μέθοδο πληρωμής ;
  • μη αποδοχή από την εκδότρια Τράπεζα της κάρτας του πελάτη, της συναλλαγής, σε περίπτωση ηλεκτρονικών πληρωμών, υπό την προϋπόθεση ότι ο πελάτης δεν αποδέχεται άλλη μέθοδο πληρωμής ;
  • τα δεδομένα που παρέχονται από τον πελάτη σχετικά με την παράδοση (διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας) στον ιστότοπο είναι ελλιπή ή λανθασμένα και ο πελάτης δεν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του για να διορθώσει τα δεδομένα ;
  • η δραστηριότητα του πελάτη στον ιστότοπο μπορεί ή / και να προκαλέσει ζημιές οποιασδήποτε φύσης εκ μέρους της εταιρείας ή / και των συνεργατών της;
  • κάνοντας περισσότερες από δύο διαδοχικές αποτυχημένες παραδόσεις;
  • για άλλους αντικειμενικούς λόγους.

Εάν ο πελάτης παραιτηθεί από μια παραγγελία με πληρωμή που έχει γίνει εκ των προτέρων, με επιβεβαιωμένο τραπεζικό έμβασμα ή με ηλεκτρονική λύση πληρωμής με κάρτα και στην οποία η τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα του πελάτη έχει εγκρίνει την τραπεζική συναλλαγή, το ποσό αυτό θα επιστραφεί από την εταιρεία εντός 14 ημερών από την ημερομηνία που η εταιρεία έλαβε γνώση αυτού του γεγονότος.

Στην περίπτωση που κάποια από τα προϊόντα που παραγγέλθηκαν από τον Πελάτη, με διάταξη, με την πληρωμή εκ των προτέρων (μεταφορά τράπεζας ή επιβεβαιωθεί από την λύση της online πληρωμής με πιστωτική κάρτα) δεν είναι πλέον διαθέσιμα από το απόθεμα, για λόγους πέρα από τον έλεγχο της Εταιρείας, ενημερώνει τον πελάτη το συντομότερο ξέρει η μη διαθεσιμότητα, και θα είναι διαθέσιμο για την εξόφληση των ποσών που έχουν καταβληθεί προκαταβολικά, όχι αργότερα από 14 ημέρες από την κοινοποίηση στον πελάτη.

Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει, εκτός από τα οφειλόμενα ποσά εκ των προτέρων, εκπτώσεις για την αγορά άλλου προϊόντος στον ιστότοπο.

 

Αλλαγή παραγγελίας

Μια παραγγελία μπορεί να τροποποιηθεί μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις και μόνο κατόπιν αιτήματος του πελάτη:
- Ο πελάτης παραιτείται από ένα προϊόν και ειδοποιεί την εταιρεία πριν από την αποστολή της παραγγελίας

- Καθυστέρηση της παράδοσης κατά μέγιστο διάστημα δύο εβδομάδων πάνω από το μέγιστο όριο παράδοσης

- Αλλαγή διεύθυνσης παράδοσης

- Σώρευση παραγγελιών με στενές περιόδους παράδοσης (μέγιστη διαφορά μιας ημέρας)

- Αλλαγή τρόπου πληρωμής

- Αλλαγή δεδομένων χρέωσης

Εάν ο πελάτης θέλει μια αλλαγή, θα το ζητήσει γραπτώς, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@naru.ro αναφέροντας σαφώς τον αριθμό αίτησης και παραγγελίας.

Σε περίπτωση που ένας πελάτης τροποποιήσει τα προσωπικά του δεδομένα, χρησιμοποιώντας τα έντυπα που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα, όλες οι παραγγελίες που βρίσκονται σε εξέλιξη που υπάρχουν εκείνη τη στιγμή, διατηρούν τα δεδομένα που ορίζονται / γίνονται αποδεκτά από τον πελάτη πριν από τη στιγμή της τροποποίησης, ο μήνας εξετάζεται για παράδοση και επικοινωνία, τα νέα δεδομένα τροποποιούνται αναλόγως.

 

Τιμολόγιο και σύμβαση

Η εταιρεία θα εκδίδει και θα διαβιβάζει στον πελάτη όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πιστοποιούν την αγορά προϊόντων / υπηρεσιών από τον πελάτη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η εταιρεία θα διευκολύνει την ενημέρωση του πελάτη σχετικά με το στάδιο ολοκλήρωσης στο οποίο βρίσκεται η παραγγελία του στέλνοντας ένα ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτόν. Το τιμολόγιο που εκδίδεται θα περιλαμβάνει όλες τις υποχρεωτικές αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 155 Κώδικα Φορολογίας .

Η σύμβαση εκτός από τα έγγραφα που πιστοποιούν την παράδοση στον πελάτη του αγροτεμαχίου από τον Courier (AWB υπογεγραμμένο και διευθετημένο) από την εταιρεία, γίνεται τιμημένη σύμβαση.

Η σύμβαση συνάπτεται για την καθορισμένη περίοδο. Θεωρείται ότι έχει παύσει όταν τα μέρη έχουν εκπληρώσει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους εντός των προθεσμιών και των προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

 

Liquid error: Could not find asset snippets/flits_snippet.liquid