Πληρωμή με κάρτα σε δόσεις χωρίς τόκους

Βαθμολογήστε το Alpha Bank

Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο

Για τη βοήθεια που μπορείτε να καλέσετε, από Δευτέρα έως Παρασκευή, στην περιοχή 8:30 - 20:30 σε: 
Tel Green: 08008 Alpha (08008 25742) - Δωρεάν κλήση Telekom Ρουμανία; 
* Άλφα (* 25742) - πορτοκαλί και vodafone; 
Διεθνείς κλήσεις: (021) 455.99.99.

Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον BRD Finance Credit Operators:

  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: creditonline@brd.ro
  • Τηλέφωνο: 021.200.3015; 021.200.3016; 021.200.3017.
  • Πρόγραμμα χρηματοδότησης BRD: Δευτέρα - Παρασκευή, 8.30 - 17.00

Για βοήθεια σχετικά με τις κάρτες χρηματοδότησης BRD, καλέστε το 021.301.48.30.

Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πιστωτικές κάρτες Star BT μπορούν να ληφθούν σε:
0801 01 0128 (BT)- romtelecom
0264 30 8028 (BT)- οποιοδήποτε δίκτυο, συμπεριλαμβανομένης της διεθνούς
* 8028 (bt)- Vodafone και πορτοκαλί

Για μη διακοπή της βοήθειας στις κάρτες Cardavantage:
Cebine: 0801.000.000 (Romtelecom) ή 0750.000.000.

Για βοήθεια, μπορείτε να καλέσετε Alo Εγγύηση0800 80 1234Δωρεάν αριθμός τηλεφώνου, βαθμονόμηση μόνο από σταθερά δίκτυα ή+40 21 200 94 94, αριθμός τηλεφώνου με κανονικό τιμολόγιο.

 

Lasa-ne un mesaj: