Οροι και Προϋποθέσεις

Οροι και Προϋποθέσεις

 

 

Naru.ro είναι μια προσιτή ιστοσελίδα https://naru.ro, που ανήκει στον Aneborator Societate SRL, Ρουμανικό νομικό πρόσωπο, με βάση το TG-JIU, Motor Aleea No. 4, έχοντας έναν μοναδικό κωδικό εγγραφής RO25865040, αριθμός παραγγελίας στο εμπορικό μητρώο J18 / 393/2009, τηλέφωνο 0745556278, e-mail: info @ Naru.ro που αντιπροσωπεύεται από τον διαχειριστή, κ. Andrei Andritoiu, οργανωμένη και λειτουργία σύμφωνα με τους ρουμανικούς νόμους (εφεξής, κοινωνία).

Το Naru.RO είναι ένας ιστότοπος που προτείνει μια υπηρεσία ηλεκτρονικού εμπορίου, προκειμένου να επιτρέψει τη δυνατότητα του πελάτη να συμβάλλει τα προϊόντα ή / και τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένης άλλης απομακρυσμένης επικοινωνίας.

Ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών ή του νομικού προσώπου, με πλήρη ικανότητα άσκησης, η οποία έχει πρόσβαση στα προϊόντα και / ή τις υπηρεσίες των συμβάσεων και / και στις υπηρεσίες που τους ζητούν να παραδοθούν σε μια διεύθυνση που αναφέρεται στην επικράτεια της Ρουμανίας.

Απομακρυσμένη σύμβαση σύμφωνα με τον ορισμό της τέχνης. 2 Παράγραφος 7 του ΓΕΟ 7 της 3ης Ιουνίου της 4ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους επαγγελματίες, καθώς και για την τροποποίηση και την ολοκλήρωση ορισμένων κανονιστικών πράξεων, είναι κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ επαγγελματιών και καταναλωτή στο πλαίσιο ενός συστήματος πωλήσεων ή υπηρεσιών στο σύστημα πωλήσεων ή υπηρεσιών Οργανωμένη απόσταση, χωρίς την ταυτόχρονη φυσική του επαγγελματία και τον καταναλωτή, με την αποκλειστική χρήση ενός ή περισσοτέρων μέσων απομακρυσμένης επικοινωνίας, μέχρι και κατά την ολοκλήρωση της σύναψης της σύμβασης.

           

Τέχνη. 1. Γενικές διατάξεις

Το παρόν έγγραφο καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της υπηρεσίας που παρέχει η εταιρεία στην ιστοσελίδα Naru.RO από τον πελάτη. Η χρήση, συμπεριλαμβανομένων, αλλά δεν περιορίζεται στην πρόσβαση, την επίσκεψη και την προβολή του περιεχομένου του χώρου, περιλαμβάνει την προσχώρηση του επισκέπτη ή του πελάτη σε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Ο πελάτης αναλαμβάνει την υποχρέωση να παρακολουθεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που μπορούν να ενημερωθούν, να τροποποιηθούν και να ολοκληρωθούν, ανάλογα με την απόφαση της Εταιρείας να επεκτείνει την παροχή υπηρεσιών που προσφέρονται ή σύμφωνα με τις νομοθετικές αλλαγές. Σε περίπτωση παρεξηγήσεων, εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν κατά τη στιγμή της εντολής.

Η πρόσβαση στην εργασία γίνεται αποκλειστικά με την πρόσβαση στην ιστοσελίδα:www.naru.ro..

Εάν ο επισκέπτης ή ο πελάτης διαφωνεί ή / και δεν δέχεται ή / και ανακαλεί η αποδοχή του για το παρόν έγγραφο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις, θα στείλει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνσηinfo@naru.roΠροσδιορίζοντας ότι παραιτείται: Πρόσβαση στην εργασία, άλλες υπηρεσίες που προσφέρονται από την Εταιρεία μέσω του ιστότοπου, λαμβάνοντας ενημερωτικά δελτία / ειδοποιήσεις ή / και επικοινωνίες από οποιοδήποτε είδος (ηλεκτρονικό, τηλέφωνο κλπ.).

 

Τέχνη. 2. Όροι πρόσβασης στις υπηρεσίες

Προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες που προτείνει η εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας Naru.RO, ο επισκέπτης πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο ηλικίας άνω των 18 ετών ή νομικού προσώπου με πλήρη ικανότητα άσκησης που έχει πρόσβαση στον ιστότοπο, επιθυμεί να συμβάλλει προϊόντα ή / και υπηρεσίες , ζητώντας την παράδοσή τους σε μια διεύθυνση που αναφέρεται στην επικράτεια της Ρουμανίας και συμφωνώντας με αυτό το έγγραφο σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

Τα προϊόντα παραγγελίας πραγματοποιούνται επιλέγοντας τα επιθυμητά στοιχεία και την εγγραφή ιστότοπου των ακόλουθων δεδομένων:

 • Για άτομα: όνομα, επώνυμο, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσωπικός αριθμητικός κωδικός;
 • Για νομικά πρόσωπα: Όνομα, διεύθυνση παράδοσης, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μοναδικό κωδικό εγγραφής και όνομα και επώνυμο μιας επαφής.

Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Εταιρεία χρησιμοποιεί αυτά τα δεδομένα, η διάρκεια της χρήσης και ο σκοπός χρήσης, βρίσκεται στο έγγραφο "Πολιτική απορρήτου", που βρίσκεται στην ιστοσελίδα Naru.RO στη διεύθυνση: https://naru.ro/pages/my-personal-data

Πληρωμή των παραγγελιών στο χώρο του ξενοδοχείουwww.naru.ro.Η επιστροφή χρημάτων (κατά τη λήψη της συσκευασίας) μπορεί να γίνει με τραπεζική κάρτα μέσω του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών, σε ποσοστό μέσω των τραπεζικών ιδρυμάτων εταίρων ή με τραπεζική μεταφορά.

Όλες οι τιμές για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρουσιάζονται στον ιστότοπο εκφράζονται στο Lei (RON) και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Η τιμολόγηση των αγορασθέντων προϊόντων γίνεται αποκλειστικά στο RON χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που παρέχει ο πελάτης στη φόρμα παραγγελίας.

Ο πελάτης αναλαμβάνει την ευθύνη για την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται από τον πελάτη για το τιμολόγιο, εξ ου και ο πελάτης καλείται να ελέγξει τα δεδομένα που παρέχονται κατά την καταχώρηση του εντύπου παραγγελίας καθώς και την παραλαβή του μηνύματος επιβεβαίωσης ελέγχου.

Τα τιμολόγια εκδίδονται ως εξής: για πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν πριν από την παραλαβή των προϊόντων και των υπηρεσιών, το τιμολόγιο ζωοτροφών εκδίδεται και για πληρωμές που πραγματοποιούνται κατά την παραλαβή των προϊόντων που εκδίδεται το τελικό τιμολόγιο. Για διορθώσεις (ακυρώσεις, επιστροφή), τα τιμολόγια Storno εκδίδονται. Όλα τα τιμολόγια εκδίδονται και καταγράφονται αυτόματα και περιλαμβάνονται σε φορολογικές εκθέσεις.

Η καταβολή προϊόντων ή / και υπηρεσιών που αγοράστηκαν μέσω της υπηρεσίας μπορεί να γίνει τόσο online με την χρεωστική κάρτα, την πληρωμή καρτών πληρωμών με βάση την τραπεζική μεταφορά και την παράδοση σε μετρητά μόνο σε μετρητά.

Το Naru.RO δεν περιορίζει τον όγκο των παραγγελθέντων προϊόντων ανά πελάτη ούτε διαφοροποιεί ανάλογα με το άτομο ή το νομικό πρόσωπο. Ωστόσο, για παραγγελίες υψηλότερες από το 2000 Lei, η εταιρεία θα προχωρήσει στην επιβεβαίωση του τηλεφώνου της παραγγελίας και θα ζητήσει προκαταβολή 30% της παραγγελίας.

Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών πληρωμών πληρωμών, η Εταιρεία δεν είναι / δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος που υποστηρίζεται από τον πελάτη, συμπεριλαμβανομένης, αλλά δεν περιορίζεται στα τέλη μετατροπής νομισμάτων που εφαρμόζονται από την έκδοση της έκδοσης, εάν το νόμισμα της έκδοσής του διαφέρει από το RON . Η ευθύνη για αυτή τη δράση φέρει μόνο τον πελάτη.

Οι πληροφορίες στις εκδηλώσεις πωλήσεων που χρησιμοποιούνται για την περιγραφή των προϊόντων, τα χαρακτηριστικά και το βάρος που διατίθενται στον ιστότοπο (παρουσιάσεις στατικών / δυναμικών εικόνων / πολυμέσων / συνδέσμων σε άλλες τοποθεσίες κ.λπ.) δεν αποτελεί συμβατική υποχρέωση εκ μέρους της εταιρείας, αυτές να παρουσιάζουν . Η εταιρεία μπορεί να αποσύρει μια προσφορά προϊόντος ή να το αλλάξει ανά πάσα στιγμή μέχρι να τοποθετηθεί η παραγγελία, χωρίς ζημιά ή άλλες κυρώσεις σε οποιονδήποτε πιθανό πελάτη.

Στις εικόνες προϊόντων ή / και υπηρεσιών, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί άλλα προϊόντα (αξεσουάρ / κλπ.) Οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο κόστος των προϊόντων αυτών και σιωπηρά δεν θα παραδοθούν στην αγορά προϊόντων. Σε αυτή την περίπτωση, καθορίζει ρητά στην περιγραφή των προϊόντων που είναι καλό προς πώληση και σημάδια στην εικόνα.

Εάν η εταιρεία είναι απίθανη, δεν θα μπορέσει να τιμήσει ορισμένα από τα προϊόντα, θα ειδοποιήσει τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δίνοντάς του μια από τις εναλλακτικές λύσεις:

 1. Ακύρωση της παραγγελίας σας ή αφαιρώντας το προϊόν που δεν μπορεί πλέον να παραδοθεί
 2. Λήψη εκπτώσεων σχετικά με την αγορά ενός άλλου προϊόντος στην περιοχή.

Ο πελάτης μπορεί να εκτελέσει παραγγελίες προϊόντων που πωλούνται κάθε φορά, αποκλειστικά στον ιστότοπο, οι προσφορές περιορίζονται με την πάροδο του χρόνου. Η τιμή που εμφανίζεται στην περιοχή κατά τη στιγμή της παραγγελίας δεν θα αλλάξει, είναι σταθερή.

Για μια προσφορά που έχει λήξει, δεν μπορούν να τοποθετηθούν εντολές.

Συμπληρώνοντας την εντολή, ο πελάτης συναινεί ότι όλα τα δεδομένα που παρέχονται από αυτήν, απαραίτητα για τη διαδικασία αγοράς, είναι σωστές, πλήρεις και αληθές κατά τη στιγμή της τοποθέτησης της παραγγελίας, που καλούνται σε αυτό το έγγραφο και την έκδοση εντολών.

Η στιγμή τερματισμού μιας απομακρυσμένης σύμβασης είναι η ώρα που ο πελάτης τοποθετεί την παραγγελία. Ωστόσο, η εταιρεία έχει το δικαίωμα να έρθει σε επαφή με τον πελάτη από οποιοδήποτε διαθέσιμο / συμφωνημένο (τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για την προσωπική επιβεβαίωση της παραγγελίας.

Η εταιρεία θα καταγγείλει μονομερώς και θα ακυρώσει αυτόματα την εντολή του πελάτη, ακόμη και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση που απευθύνεται στον πελάτη, χωρίς καμία μεταγενέστερη υποχρέωση οποιουδήποτε μέρους από ή χωρίς ρόλο να διεκδικήσει τις άλλες ζημιές στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Ακύρωση της συναλλαγής από τον πιστωτικό επεξεργαστή που συμφωνήθηκε από την Εταιρεία στην περίπτωση των ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς ο πελάτης δεν δέχεται άλλη μέθοδο πληρωμής.
 • Μη αποδοχή από την έκδοση της τράπεζας έκδοσης της κάρτας πελάτη, η συναλλαγή, στην περίπτωση των ηλεκτρονικών πληρωμών, καθώς ο πελάτης δεν δέχεται άλλη μέθοδο πληρωμής.
 • Τα δεδομένα που παρέχονται από τον πελάτη κατά την παράδοση (διεύθυνση, τα στοιχεία επικοινωνίας) στον ιστότοπο είναι ελλιπείς ή εσφαλμένες και ο πελάτης δεν μπορεί να επικοινωνήσει με τη διόρθωση των δεδομένων.
 • Η δραστηριότητα του πελάτη στον ιστότοπο μπορεί ή / και προκαλεί ζημιές οποιουδήποτε είδους από την πλευρά της εταιρείας ή / και των εταίρων της.
 • Κάνοντας περισσότερες από δύο διαδοχικές, ανεπιτυχείς παραδόσεις ·
 • για άλλους αντικειμενικούς λόγους.

Εάν ο πελάτης παραιτηθεί από μια εντολή πληρωμής που έγινε εκ των προτέρων με επιβεβαιωμένη τραπεζική μεταφορά ή μέσω της διαδικτυακής λύσης πληρωμής με την κάρτα και στην οποία η κάρτα έκδοσης της κάρτας του πελάτη εξουσιοδότησε την τραπεζική συναλλαγή, το ποσό αυτό θα επιστραφεί από την εταιρεία πλήρως από την εταιρεία 14 ημέρες από την ημερομηνία της κοινωνίας, έλαβε γνώση του γεγονότος.

Εάν ορισμένα προϊόντα που διέταξε ο πελάτης μέσω πληρωμής που πραγματοποιήθηκε εκ των προτέρων (με επιβεβαιωμένη τραπεζική μεταφορά ή λύση πληρωμής μέσω τηλεφώνου) δεν είναι πλέον διαθέσιμες στο απόθεμα για ανεξάρτητους λόγους της κοινωνίας, θα ενημερώσει τον πελάτη αυτό αμέσως μόλις γνωρίζει τη μη διαθεσιμότητα και Θα παραγγείλει την αποπληρωμή των ποσών που καταβάλλονται εκ των προτέρων εντός 14 ημερών από την ειδοποίηση του πελάτη.

Σε αυτή την περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παράσχει, εκτός από τα δεχόμενα επιστρεπτέα ποσά, μειώσεις για την απόκτηση άλλου προϊόντος στην περιοχή.

 

Αλλάζοντας μια παραγγελία

Μια εντολή που είναι τοποθετημένη μπορεί να αλλάξει μόνο στις ακόλουθες καταστάσεις και μόνο με το αίτημα του πελάτη:
- ο πελάτης παραιτείται από ένα προϊόν και ειδοποιεί την κοινωνία πριν από την αποστολή της παραγγελίας

- Καθυστέρηση παράδοσης κατά μέγιστο δύο εβδομάδες πάνω από το μέγιστο όριο παράδοσης

- Αλλαγή της διεύθυνσης παράδοσης

- Συστατικές παραγγελίες με στενούς χρόνους παράδοσης (μέγιστη διαφορά ημέρας)

- Αλλαγή της μεθόδου πληρωμής

- Αλλάξτε τα δεδομένα για τη χρέωση

Εάν ο πελάτης θέλει μια αλλαγή, θα το ζητήσει γραπτώς αυτό, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@naru.ro e-mail που αναφέρεται σαφώς το αίτημα και τον αριθμό παραγγελίας.

Εάν ένας πελάτης αλλάξει τα προσωπικά σας δεδομένα, χρησιμοποιώντας τα έντυπα που είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο, όλες οι υπάρχουσες παραγγελίες κύλισης εκείνη τη στιγμή, διατηρούν τα δεδομένα που ορίζονται / αποδεκτά από τον πελάτη πριν από την ώρα αλλαγής, εκτός από την παράδοση και την επαφή, το πρόσφατα τροποποιημένο δεδομένα.

 

Το τιμολόγιο και η σύμβαση

Η εταιρεία θα εκδώσει και θα διαβιβάσει στον πελάτη όλα τα απαραίτητα έγγραφα που βεβαιώνουν την αγορά προϊόντων / υπηρεσιών από τον πελάτη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.

Η εταιρεία θα διευκολύνει τις πληροφορίες των πελατών σχετικά με την κατάσταση ολοκλήρωσης στην οποία είναι η σειρά στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου πληροφοριών στη διεύθυνση που υποδεικνύεται από αυτήν. Το τιμολόγιο EMISA θα περιλαμβάνει όλες τις υποχρεωτικές αναφορές σύμφωνα με το άρθρο 155 φορολογικό κώδικα.

Η σύμβαση συν τα έγγραφα που πιστοποιούν την παράδοση στον πελάτη του πακέτου από τον Courier (υπογεγραμμένη και διευθετηθεί) από την εταιρεία, γίνεται μια σύμβαση που τιμείται.

Η σύμβαση συνάπτεται κατά τη διάρκεια της καθορισμένης διάρκειας. Θα θεωρηθεί ότι θα σταματήσει όταν τα μέρη έχουν επιβάλει τις αμοιβαίες υποχρεώσεις τους εντός των προθεσμιών και των προϋποθέσεων που ορίζονται στο παρόν έγγραφο.

 

Διανομή

Η παράδοση στον πελάτη των προϊόντων που αγοράστηκαν από το Naru.RO είναι μόνο μέσω του γρήγορου συστήματος ταχυμεταφορών.

Η τιμή παράδοσης του προϊόντος υπολογίζεται και κοινοποιείται στον πελάτη τη στιγμή της τοποθέτησης της εντολής ανάλογα με το συνολικό βάρος της παραγγελίας (εάν υπάρχουν περισσότερα αγαθά) και η συνολική αξία των παραγγελθέντων προϊόντων. Ο Naru.RO εκτιμάται με βάση τους εσωτερικούς δείκτες Το κόστος των μεταφορών και ο πελάτης αποδέχεται ρητά τη διάθεση των εκτιμήσεων για το κόστος μεταφοράς, ανεξάρτητα από τα δεδομένα που βασίζονται στον καθορισμό αυτού του κόστους. Κατά συνέπεια, ο πελάτης δεν μπορεί να ζητήσει χαμηλότερο κόστος μεταφοράς με βάση τη ζύγιση ή τις μετρήσεις του δέσμους.

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, η εταιρεία μπορεί να προσφέρει δωρεάν αποστολή (ανάλογα με την αξία της παραγγελίας ή άλλων διαφημιστικών δραστηριοτήτων). Η εταιρεία δεν είναι για καμία μορφή για την παροχή δωρεάν αποστολής.

Ο χρόνος παράδοσης μιας παραγγελίας κοινοποιείται ρητά κατά την τοποθέτηση και είναι μια σειρά από μέρες που επηρεάζονται από: τη μεταφορά εμπορευμάτων από τον προμηθευτή εμπορευμάτων Naru.ro, τους χρόνους επεξεργασίας στο κέντρο υλικοτεχνικής ενέργειας του αρχικού προμηθευτή και στην αποθήκη της εταιρείας, εργάσιμες ημέρες του μήνα, ο αριθμός των προϊόντων με τη σειρά και τους χρόνους επεξεργασίας κάθε προϊόντος κλπ. Ο συνολικός χρόνος παράδοσης μπορεί να αντισταθμιστεί από ένα προϊόν με μεγαλύτερη περίοδο, οπότε ο πελάτης αποδέχεται ότι με τη σώρωση περισσότερων προϊόντων σε μια εντολή decaling την παράδοση των προϊόντων μέχρι την πιο απομακρυσμένη ημερομηνία. Κατά κανόνα, τα προϊόντα με εντολή είναι η παράδοση σε ένα ενιαίο πακέτο με ένα μοναδικό AWB (δεν παραδώσουν εν μέρει τα προϊόντα με εντολή).

Οι παραδόσεις θα διεξαχθούν συνήθως εντός της προθεσμίας που υποτίθεται κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας (ποικίλλει μεταξύ 3-4 ημερών) και ο πελάτης μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση παράδοσης ανά πάσα στιγμή.

Εάν ένα προϊόν μπορεί να παραδοθεί με τον εξαιρετικό όρο, η εταιρεία θα ενημερώσει αμέσως τον πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που προσφέρει δύο επιλογές: ο πελάτης μπορεί είτε να εγκαταλείψει (γραπτώς) έως τη σειρά / προϊόν ή να αποδεχθεί τον νέο όρο παράδοσης. Σε περίπτωση που η πληρωμή έγινε πριν από την παράδοση, τα καταβληθέντα ποσά θα επιστραφούν πλήρως σύμφωνα με το νόμο, εντός 14 ημερών από την ημερομηνία παραγωγής.

 

Εγγύηση

Το Naru.ro συμμορφώνεται με τις διατάξεις εγγύησης σύμφωνα με τη ισχύουσα νομοθεσία της Ρουμανίας. Οι σαφείς λεπτομέρειες που σχετίζονται με αυτές τις εγγυήσεις δίνονται από τα προϊόντα των προϊόντων και δεν μπορούν να προσφερθούν εκτεταμένη εγγύηση, περισσότερο από ό, τι αναφέρεται. Η εγγύηση εφαρμόζεται στις κανονικές συνθήκες χρήσης και ισχύει μόνο για τα προϊόντα που αγοράζονται και πληρώνονται από το Naru.ro.

Τα προϊόντα επωφελούνται από εγγύηση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 449/2003 ή εάν η παρουσίαση του προϊόντος λαμβάνει μια εκτεταμένη περίοδο εγγύησης εφαρμόζεται περισσότερο. Ευθύνη Naru.ro, σύμφωνα με τις διατάξεις της τέχνης. 9-14 του νόμου 449/2003 δεσμεύεται εάν η έλλειψη συμμόρφωσης συμβαίνει εντός 2 ετών, υπολογιζόμενη από την παράδοση του προϊόντος.

Η εγγύηση περιλαμβάνει την αποπληρωμή της αξίας των μη συμμορφούμενων προϊόντων για τους οποίους ο πελάτης ειδοποιεί εγγράφως τον έμπορο εντός της νομικής περιόδου · Η εταιρεία δεν αντικαθιστά και δεν επιδιορθώνει ελαττωματικά ή μη συμμορφούμενα προϊόντα. Μη συμμορφούμενα προϊόντα εξαργυρώστε την ιδιοκτησία της κοινωνίας. Ο Πελάτης δεν δικαιούται αποζημίωσης ή κυρώσεων για μη συμμορφούμενα προϊόντα και με τη διάθεση της εντολής δηλώνει ότι δέχεται να λάβει την αξία των προϊόντων και των μεταφορών σε περίπτωση έλλειψης συμμόρφωσης.

Οι σαφείς λεπτομέρειες σχετικά με τα χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος παρέχονται τόσο στον ιστότοπο όσο και γραπτώς στον κατάλογο εγγράφων που εκτυπώνονται στο VERO AWB.

Ο πελάτης καλείται να διατηρήσει αυτόν τον κατάλογο εγγράφων και να συμμορφωθεί με τις ενδείξεις σχετικά. Πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του Naru.RO και τις οδηγίες γενικής χρήσης διαφορετικών τύπων προϊόντων.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα που αγοράζονται μέσω σύμβασης στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Τα προϊόντα έχουν σοβαρή επιδείνωση που τα καθιστούν μη συμμορφούμενα.
 • Τα παραδοθέντα προϊόντα είναι διαφορετικά (προδιαγραφές, ποσότητα κ.λπ.) στην εντολή που τοποθετείται.
 • Τα προϊόντα δείχνουν σφάλματα
 • Ο πελάτης έχει συγκρατήσει στη σύμβαση εντός 14 ημερών που παρέχονται στην τέχνη. 9 του GEO 34 της 4ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους επαγγελματίες, καθώς και για την τροποποίηση και την ολοκλήρωση κανονιστικών πράξεων

Η Εταιρεία μπορεί να παράσχει όλα τα έξοδα παράδοσης για τα επιστρεφόμενα προϊόντα (τόσο την παράδοση όσο και την επιστροφή ανεξάρτητα από τον λόγο κράτησης) στην περίπτωση της εφαρμογής επιστροφής μέσω του ιστότοπου. Εάν ο πελάτης χρησιμοποιεί ένα άλλο courier ή άλλες μεθόδους χορήγησης (POST) θα εφαρμόσει το άρθρο 3 παράγραφος 3 και το άρθρο 14 της έκτακτης ανάγκης αριθ. 34 της 4ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους επαγγελματίες, καθώς και για την τροποποίηση και την ολοκλήρωση των κανονιστικών πράξεων.

Πριν από τη λήξη της περιόδου απόσυρσης, αντίστοιχα 14 ημέρες μετά την παραλαβή του προϊόντος, σύμφωνα με τις διατάξεις της τέχνης. 9 της έκτακτης ανάγκης αριθ. 34 της 4ης Ιουνίου 2014 σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών στις συμβάσεις που συνάπτονται με τους επαγγελματίες, καθώς και την τροποποίηση και την ολοκλήρωση των κανονιστικών πράξεων, ο πελάτης ενημερώνει την Εταιρεία για την απόφασή της να αποσυρθεί από τη σύμβαση.

Για το σκοπό αυτό, ο πελάτης μπορεί να επιλέξει μία από τις ακόλουθες παραλλαγές:

 1. α) Να χρησιμοποιήσετε τη φόρμα απόσυρσης που είναι διαθέσιμη στο χώρο του ξενοδοχείουNaru.ro. Σε τμήμα επιστροφής.
  β) να προβεί σε οποιαδήποτε άλλη αδιαμφισβήτητη δήλωση στην οποία εκφράζει την απόφασή της να αποσυρθεί από τη σύμβαση.

Ο πελάτης που έχει κοινοποιήσει την Εταιρεία Επιστροφής, είναι υπεύθυνο για να εξασφαλιστεί ότι τα προϊόντα που έχουν επιστραφεί ή παραδοθεί στην κοινωνία ή ένα πρόσωπο που εξουσιοδοτείται από την εταιρεία λαμβάνει τα προϊόντα (συνήθως η εταιρεία Fast Courier που αναφέρεται στη φόρμα επιστροφής από το WWW. naru.ro), χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Ο όρος συμμορφώνεται αν τα προϊόντα αποστέλλονται από τον πελάτη πριν από τη λήξη της περιόδου συσκευασίας 14 ημερών αντίστοιχα για την προστασία κατά τη μεταφορά και την αρχική συσκευασία.

Ο πελάτης δεν θα είναι σε θέση να επιστρέψει τα αγορασθέντα προϊόντα ή / και δεν θα διεκδικήσει άλλες ζημιές / αποζημιώσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- Εάν η αίτηση επιστροφής για οποιαδήποτε από τις παρεχόμενες καταστάσεις έχει την ημερομηνία αποστολής της κοινοποίησης της πρόθεσης επιστροφής που υπερβαίνει την περίοδο των 14 ημερών, υπολογιζόμενη από την εργάσιμη ημέρα μετά την ημερομηνία της σύμβασης που τιμείται.

- Εάν ένα προϊόν επιστρέψει ως κίνητρο μία από τις προβλεπόμενες καταστάσεις και το επιστρεφόμενο προϊόν δεν βρίσκεται στην ίδια κατάσταση στην οποία παραδόθηκε (στην αρχική συσκευασία με όλες τις άθικτες ετικέτες και τα έγγραφα που το συνοδεύουν)

- Εάν τα προϊόντα έγιναν σύμφωνα με τις προδιαγραφές που παρουσίασαν ο πελάτης ή με σαφή προσαρμοσμένη.

- εάν έχουν παραγγείλει και παραδοθεί προϊόντα στεγανοποίησης που δεν μπορούν να επιστραφούν για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής και ποιοι αποσφράχθηκαν από τον πελάτη (τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται στην παρουσίαση ως μη επιστρεπτέα προϊόντα).

- Εάν τα προϊόντα έχουν παραγγείλει, τα οποία, μετά την παράδοση, ανάλογα με τη φύση τους, αναπόσπαστα αναμειγνύονται με άλλα στοιχεία.

Ο πελάτης θα ενημερωθεί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο παραγγελίας εάν επιστρέψει ή όχι και εάν υπάρχουν έξοδα σε περίπτωση επιστροφής. Τα προϊόντα που αποτελούν ένα κιτ πρέπει να επιστραφούν ως κιτ. Τα κιβώτια και η προστατευτική συσκευασία θεωρούνται ως μέρος του προϊόντος.

 

Δικαίωμα απόσυρσης

Στην περίπτωση της απόσυρσης του πελάτη, η Εταιρεία επιστρέφει όλα τα ποσά που έχει λάβει ως πληρωμή από την πλευρά της, συμπεριλαμβανομένης, ανάλογα με την περίπτωση, το κόστος της παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και, εν πάση περιπτώσει, όχι αργότερα από 14 ημέρες από την ημερομηνία ενημέρωσης της απόφασης απόσυρσης του πελάτη. Η επιστροφή γίνεται μόνο με τραπεζική μεταφορά σε τραπεζικούς λογαριασμούς που υποδεικνύεται από τον πελάτη στο IBAN. Δεν επιστρέφει σε μετρητά ή αποπληρωμή.

 

Απάτη

Η Εταιρεία δεν απαιτεί τους πελάτες ή τους επισκέπτες της με οποιοδήποτε μέσο επικοινωνίας (e-mail / τηλέφωνο / sms / κτλ) πληροφορίες σχετικά με τα εμπιστευτικά δεδομένα, τους λογαριασμούς / τραπεζικές κάρτες ή τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης.

Ο πελάτης αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την αποκατάσταση ενός τρίτου μέρους των εμπιστευτικών δεδομένων του.
Η Εταιρεία αρνείται κάθε ευθύνη, στην περίπτωση που ένας πελάτης θα βλάψει σε οποιαδήποτε μορφή από τρίτο που θα ισχυριστεί ότι θα ισχυριστεί ότι είναι / αντιπροσωπεύει τα συμφέροντα της κοινωνίας.

Ο πελάτης ή ο επισκέπτης θα ενημερώσει την εταιρεία σε αυτές τις προσπάθειες χρησιμοποιώντας τα στοιχεία επικοινωνίας.

Ο επισκέπτης και ο πελάτης απαγορεύεται, υπό την κύρωση της προσέλκυσης αστικής, εγκληματικής ή παραβιασμένης ευθύνης, κάθε προσπάθεια:

- Πρόσβαση στα δεδομένα οποιουδήποτε τύπου άλλου πελάτη χρησιμοποιώντας ένα λογαριασμό ή οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.

- να αλλάξει ή να τροποποιήσει το περιεχόμενο του ιστότοπου ή οποιαδήποτε αλληλογραφία που αποστέλλεται με οποιονδήποτε τρόπο από την εταιρεία στον πελάτη.

- Για να επηρεάσετε την απόδοση διακομιστή / διακομιστή στην οποία εκτελείται ο ιστότοπος.

- πρόσβαση ή αποκαλύψτε οποιοδήποτε τρίτο μέρος που δεν διαθέτει την απαραίτητη νομική αρχή, το περιεχόμενο που αποστέλλεται με οποιοδήποτε μέσο από την εταιρεία σε έναν πελάτη όταν δεν είναι ο νόμιμος αποδέκτης του περιεχομένου

- να δημοσιεύσει, να δημοσιεύει, να καταγράψει, να καταγράψει ή να καταστρέψει οποιοδήποτε υλικό, κυρίως το περιεχόμενο naru.ro, για να παραβιάσει τη νομοθεσία που ισχύει για τη συλλογή, τη θεραπεία ή τη μεταφορά προσωπικών πληροφοριών.

- Παρέχετε λανθασμένες ή ψευδείς πληροφορίες μέσω εντύπων που διατίθενται στους πελάτες στον ιστότοπο

- Διάδοση δεδομένων, πληροφόρων ή προεπιλεγμένου περιεχομένου, βίαιες ή συναρπαστικές σε βία ή πολιτικές, ρατσιστικές ή ξενοφοβικές, ή γενικά, οποιοδήποτε περιεχόμενο αντίθετο προς τη νομοθεσία που ισχύει ή σε αντίθεση με τα καλά ηθικά ·

- Δημιουργία συνδέσμων σε άλλους ιστότοπους χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της κοινωνίας

- να πουλήσει, να αλλάξει ή να αξιοποιήσει τις πληροφορίες, το περιεχόμενο ή τα δεδομένα σχετικά με την τοποθεσία ή την υπηρεσία που προτείνει η Naru.RO, χωρίς τη ρητή και γραπτή συγκατάθεση της εταιρείας

- Πρακτική μηχανική αντίστροφης μηχανικής, αποσυμπίεση, αποσυναρμολόγηση, αποκωδικοποίηση ή με άλλο τρόπο προσπαθώντας να αποκτήσει τον πηγαίο κώδικα σε σχέση με την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας που χρησιμοποιείται για την παροχή υπηρεσιών.

- Ορισμός ή η προσπάθεια να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια της τοποθεσίας Naru.RO, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό όταν προσπαθεί να ελέγξει, να σαρώσει ή να ελέγξει την ευπάθεια των συστημάτων ή των δικτύων υπολογιστών ή να παραβιάσει τις προφυλάξεις ασφαλείας ή τον έλεγχο ταυτότητας χωρίς προηγούμενη έγκριση.

- παραποιημένο αντικείμενο που προστατεύεται από το νόμο περί πνευματικής ιδιοκτησίας της κοινωνίας

- για την προσομοίωση της φαινομενικής ή λειτουργίας του Naru.RO, συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού, για παράδειγμα, σε ένα αποτέλεσμα καθρέφτη

- να διαταράξει ή να αποτρέψει, άμεσα ή έμμεσα, την τοποθεσία ή τις υπηρεσίες ή να προσπαθήσετε να μεταδώσετε ή να ενεργοποιήσετε έναν ιό υπολογιστή μέσω ή στην τοποθεσία.

Ο Naru.RO υπενθυμίζει ότι η παραβίαση της ασφάλειας ή των δικτύων πληροφόρησης μπορεί να οδηγήσει στην προσέλκυση αστικών, εγκληματικών ή παραβιασθέντων υποχρέωσης, ανάλογα με την περίπτωση, και ότι η Εταιρεία ελέγχει αυτές τις παραβιάσεις και τις προσφυγές στις δικαστικές αρχές να συνεχίσουν τους χρήστες που συνέβαλαν στο Επιτροπή αυτών των πραγματικών περιστατικών. Οι χρήστες αναλαμβάνουν τη δέσμευση να χρησιμοποιήσουν νόμιμα τον ιστότοπο, σύμφωνα με τον αναμενόμενο τελωνειακό και τις νομικές διατάξεις που ρυθμίζονται, με τις διατάξεις του παρόντος εγγράφου σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις.

 

Περιορισμός της ευθύνης

Η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη με κανέναν τρόπο μπροστά σε οποιονδήποτε πελάτη χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο ή το περιεχόμενο, αλλιώς, εκτός από τα άρθρα που συνιστούν τους όρους και τις προϋποθέσεις. Εάν ένας πελάτης θεωρεί ότι ένα περιεχόμενο που αποστέλλεται με οποιοδήποτε μέσο από το naru.ro παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα, μπορεί να επικοινωνήσει για λεπτομέρειες naru.ro, σύμφωνα με τα στοιχεία επικοινωνίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info @ naru.ro; έτσι ώστε η κοινωνία να μπορεί να κάνει γνώση της αιτίας.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται την πρόσβαση στον πελάτη στον ιστότοπο ή στην εργασία, ελλείψει εγγραφής από την τελευταία, περνώντας από τα στάδια εγγραφής στον ιστότοπο και δεν το δίνει το δικαίωμα λήψης ή αλλαγής μερικώς ή / και πλήρως , να αναπαράγει το εν μέρει ή πλήρως το περιεχόμενο, να αντιγραφεί ή να εκμεταλλευτεί οποιοδήποτε περιεχόμενο με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή να μεταφερθεί οποιοδήποτε τρίτο περιεχόμενο στο οποίο έχει και / ή έχει αποκτήσει πρόσβαση, βάσει συμφωνίας χρήσης χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση του Κοινωνία.

Το Naru.RO δεν ανταποκρίνεται στο περιεχόμενο, την ποιότητα ή τη φύση άλλων ιστότοπων στα οποία συνδέονται με το περιεχόμενο, ανεξάρτητα από τη φύση αυτών των συνδέσμων. Για τους τόπους, την ευθύνη μιας πύλης, πλήρως, τους ιδιοκτήτες τους.

Το Naru.RO δεν προσφέρει άμεσες ή έμμεσες εγγυήσεις όπως:
- η υπηρεσία θα είναι σύμφωνη με τις απαιτήσεις των πελατών
- η υπηρεσία θα είναι αδιάλειπτη, ασφαλής ή καθόλου σφάλματα οποιουδήποτε είδους
- Δωρεάν ή αντισταθμιστικά προϊόντα / υπηρεσίες μέσω της υπηρεσίας θα πληρούν τις απαιτήσεις ή τις προσδοκίες των πελατών

Εντός των ορίων των διατάξεων, οι όροι και οι όροι, οι φορείς εκμετάλλευσης, οι διαχειριστές ή / και οι ιδιοκτήτες του χώρου δεν είναι καθόλου υπεύθυνοι για τις σχέσεις ή τις συνέπειές τους που προκύπτουν από τις σχέσεις ή τις συνέπειές τους που προκύπτουν από, αλλά όχι περιορίζονται σε, εξαγορές, ειδικές προσφορές, προωθήσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε Άλλος τύπος σχέσης / συνδέσμου / συναλλαγής / συνεργασίας / κλπ. που μπορεί να εμφανιστεί μεταξύ του πελάτη ή του επισκέπτη και οποιουδήποτε από εκείνους που είναι άμεση ή έμμεση προώθηση μέσω του ιστότοπου.


Ανωτέρα βία και τυχαία περίπτωση

Εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προβλεπόταν ρητώς, κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη που εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη θα είναι υπεύθυνη για τη μη εκτέλεση όσον αφορά τη νομοθεσία ή / και σωστά, εντελώς ή εν μέρει, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που ασκείται τη βάση της σύμβασης, εάν η μη εκτέλεση της αντίστοιχης υποχρέωσης προκλήθηκε από μια σημαντική εκδήλωση δύναμης.

Το τμήμα ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του συμβαλλόμενου μέρους που επικαλείται το προαναφερθέν γεγονός είναι υποχρεωμένο να προσοθεί στην προσοχή του άλλου, αμέσως και εντελώς, την παραγωγή του και να λάβει μέτρα που έχουν στη διάθεσή τους για να περιορίσουν τις συνέπειες αυτού του γεγονότος.

Το μέρος ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του συμβαλλόμενου μέρους που επικαλείται το προαναφερθέν γεγονός απαλλάσσεται από αυτή την υποχρέωση μόνο εάν η εκδήλωση το εμποδίζει να το μεταφέρει.

Εάν εντός 15 ημερών από την ημερομηνία παραγωγής της, η εκδήλωση αυτή δεν παύει κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει το άλλο μέρος, ο πλήρης τερματισμός της παρούσας σύμβασης χωρίς να μπορεί να διεκδικήσει την άλλη αποζημίωση.

Το συμβαλλόμενο μέρος επικαλείται το γεγονός της μεγάλης δύναμης πρέπει να αποδείξει την αδυναμία εκτέλεσης υποχρεώσεων εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της εκδήλωσης.

Εξαιρετική (χωρίς το σφάλμα της εταιρείας) και λόγω μιας τύχης (όπως ο ατύχημα του μεταφορέα ή του προμηθευτή), η παράδοση των προϊόντων μπορεί να μην γίνει. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης θα μπορεί να λάβει μια ενεργοποιημένη προωθητική πίστωση (στην επιλογή της εταιρείας και κατά περίπτωση) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί απεριόριστα για την αγορά προϊόντων στην περιοχήwww.naru.ro. .

 

διαμάχες

Χρησιμοποιώντας / επίσκεψη / επίσκεψη / επίσκεψη στον ιστότοπο ή / και οποιοδήποτε περιεχόμενο που αποστέλλεται από την κοινωνία επισκεπτών / πελάτη με πρόσβαση ή / και αποστολή με οποιοδήποτε μέσο (ηλεκτρονικό, τηλέφωνο κ.λπ.), θα συμφωνήσει τουλάχιστον με τις διατάξεις "Όροι και τις συνθήκες ".

Οποιαδήποτε διαφωνία με αναφορά στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις που ενδέχεται να προκύψουν μεταξύ του επισκέπτη / πελάτη και της εταιρείας θα διευθετηθούν φιλικά. Οποιαδήποτε διαφωνία, οποιουδήποτε είδους, η οποία μπορεί να συμβεί μεταξύ του επισκέπτη / πελάτη και της κοινωνίας ή των εταίρων του, θα διευθετηθεί φιλικά. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η σύγκρουση θα επιλυθεί από το αρμόδιο δικαστήριο στην έδρα της Εταιρείας, σύμφωνα με τους ισχύοντες Ρουμάνους νόμους.

Εάν κάποια από τις παραπάνω ρήτρες θα βρεθεί άκυρη ή άκυρη, ανεξάρτητα από την αιτία, η ρήτρα αυτή δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα των άλλων ρητρών.

Το έγγραφο αυτό έχει συνταχθεί και θα ερμηνευθεί σύμφωνα με τη ρουμανική νομοθεσία.


            ΤΕΛΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε οποιεσδήποτε αλλαγές στις διατάξεις αυτές, καθώς και τυχόν αλλαγές στον ιστότοπο / δομή / υπηρεσία, καθώς και οποιοδήποτε περιεχόμενο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του επισκέπτη ή πελάτη.

Εντός των ορίων των διατάξεων των όρων και προϋποθέσεων, η Εταιρεία δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα στον τόπο για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών, των ρυθμίσεων κ.λπ., οι οποίες δεν γίνονται από τον διαχειριστή του ιστότοπου.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει διαφημιστικά πανό οποιουδήποτε είδους ή / και συνδέσμους σε οποιονδήποτε ιστότοπο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 

Επικοινωνία και άλλες πληροφορίες

Εάν υπάρχουν ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με το Naru.ro, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 0745556278, Δευτέρα έως Παρασκευή, πρόγραμμα 09-18 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@naru.ro

 

 

 

Lasa-ne un mesaj: