Συχνές ερωτήσεις

- Πότε παραδίδεται η παραγγελία μου;

- Σε πόση ώρα θα πάρω πίσω τα λεφτά μου από την επιστροφή;

- Δεν πήρα το λογαριασμό. Τι μπορώ να κάνω;

-Πώς μπορώ να ακυρώσω ή να τροποποιήσω μια ενεργή εντολή;

- Το παραδοθέντα προϊόν έχει ελάττωμα. Τι μπορώ να κάνω;

Lasa-ne un mesaj: