Μεταφορά ΕΛΕΥΘΕΡΗ για παραγγελίες από πάνω από 300 Λέι!!!!

Χάσε την εντολή.