БЕЗПЛАТНА доставка за поръчки над 300 леи !!!

Правила и условия

Правила и условия

Naru.ro е сайт, достъпен на уеб адреса https://naru.ro , принадлежащ на компанията Anecollor SRL, румънско юридическо лице, със седалище в Tg-jiu, Aleea Motrului № 4, с уникален регистрационен код Ro25865040, сериен номер в Търговския регистър J18 / 393/2009, телефон 0745556278, e-mail info @ naru .ro представляван от администратор, г-н Андрей Андритою, организиран и функциониращ в съответствие с румънското законодателство (наричано по-долу „Дружеството“).

Naru.ro е сайт, който предлага услуга за електронна търговия, в смисъл да даде възможност на Клиента да сключва договори за продукти и / или услуги, използвайки изключително електронни средства, включително други средства за комуникация от разстояние.

Клиентът е всяко физическо лице на възраст над 18 години или юридическо лице с пълна правоспособност, което влиза в сайта и сключва договори за продукти и / или услуги, като иска доставката им на адрес, посочен в Румъния.

Договор от разстояние, съгласно определението, съдържащо се в чл. 2 точка 7 от GEO 34 от 4 юни 2014 г. относно правата на потребителите при сключени договори с професионалисти, както и за изменение и допълнение на нормативни актове, е всеки договор, сключен между професионалист и потребител в рамките на система за продажби или предоставяне на услуги на организирано разстояние , без едновременното физическо присъствие на професионалиста и потребителя, с изключителното използване на едно или повече средства за комуникация от разстояние, включително до момента на сключване на договора;

Член 1. Общи разпоредби

Този документ установява условията и реда за използване на услугата, предоставяна от Компанията на уебсайта на naru.ro, от Клиента. Използването, включително, но не само достъп, посещение и гледане на съдържанието на сайта, предполага спазването на посетителя или Клиента на настоящите условия.

Клиентът се задължава да наблюдава постоянно условията, които могат да бъдат актуализирани, модифицирани и завършени, в зависимост от решението на Дружеството да разшири предоставянето на предлаганите услуги или в зависимост от законодателните промени. В случай на недоразумения се прилагат Общите условия, валидни към момента на поръчката.

Достъпът до Услугата се осъществява изключително чрез достъп до сайта на уеб адреса: www.naru.ro .

Ако посетителят или Клиентът не се съгласи и / или не приеме и / или отмени своето приемане за този документ относно Общите условия, той / тя ще изпрати имейл на info@naru.ro, в който ще заяви, че / тя се отказва: достъп до услугата, други услуги, предлагани от Компанията чрез Сайта, получаване на бюлетини / сигнали и / или съобщения от всякакво естество (електронни, телефонни и др.).

Член 2. Условия за достъп до услуги

За да получи достъп до услугите, предложени от Компанията чрез сайта naru.ro, посетителят трябва да бъде физическо лице на възраст над 18 години или юридическо лице, с пълна правоспособност, което има достъп до сайта, иска да сключи продукти и / или услуги, които изискват доставката им на адрес, посочен на територията на Румъния, и се съгласяват с този документ относно Общите условия.

Поръчката на продуктите се извършва чрез избор на желаните артикули и регистриране на сайта на следните данни:

  • за физически лица: име, фамилия, адрес за доставка, телефонен номер, имейл адрес, личен цифров код;
  • за юридически лица: име, адрес за доставка, телефонен номер, имейл адрес, уникален регистрационен код и име и фамилия на лице за контакт.

Информация за това как Компанията използва тези данни, продължителността на употреба и целта на използването, може да бъде намерена в документа "Политика за поверителност", намиращ се на уебсайта на naru.ro на адрес: https://naru.ro/pages/my-personal-data (ВРЪЗКА)

Плащане за продукти, поръчани на сайта www.naru.ro възстановяването може да се извърши (при получаване на пакета), чрез банкова карта чрез доставчика на платежни услуги, на разсрочено плащане чрез партньорски банкови институции или чрез банков превод.

Всички цени за продукти или услуги, представени на сайта, са изразени в леи (RON) и включват ДДС.

Фактурирането на закупените продукти се извършва изключително в RON, като се използва информацията, предоставена от Клиента във формуляра за поръчка.

Клиентът поема отговорност за коректността на информацията, предоставена от Клиента за фактурата, поради което Клиентът е длъжен да провери данните, предоставени при регистрация на формуляра за поръчка и при получаване на съобщението за потвърждение на поръчката.

Фактурите се издават, както следва: за извършените плащания преди получаване на продуктите и услугите се издава авансовата фактура, а за плащанията, извършени в момента на получаване на продуктите, се издава окончателната фактура. За корекции (анулиране, връщане) се издават фактури за анулиране. Всички фактури се издават и записват автоматично и се включват в данъчните отчети.

Плащането на продукти и / или услуги, закупени чрез услугата, може да се извършва както онлайн с дебитната карта, така и плащане с картата за разсрочено плащане, чрез банков превод и при доставка до куриера само в брой.

Naru.ro не ограничава обема на поръчаните продукти на клиент и не прави разлика в зависимост от физическото или юридическото лице. За поръчки над 2000 леи обаче Компанията ще премине към телефонно потвърждение на поръчката и ще поиска аванс от 30% от стойността на поръчката.

В случай на онлайн плащания с карта, Дружеството не е / не може да носи отговорност за други допълнителни разходи, понесени от клиента, включително, но не само такси за конвертиране на валута, прилагани от банката издател на картата, ако валутата на нейното издаване се различава от RON. Отговорността за това действие е единствено на клиента.

Информацията от търговските събития, използвана за описание на продуктите, характеристиките и теглото, налични на сайта (статични / динамични изображения / мултимедийни презентации / връзки към други сайтове и др.) Не представлява договорно задължение от страна на Дружеството, тези като презентация. Компанията може да оттегли оферта за продукти или да я модифицира по всяко време, докато не бъде направена поръчката, без да дължи щети или други санкции на потенциален клиент.

В изображенията на продуктите и / или услугите Компанията си запазва правото да използва други продукти (аксесоари / и т.н.), които може да не бъдат включени в разходите на съответните продукти и по подразбиране няма да бъдат доставени при закупуването на продуктите. В този случай в описанието на продуктите е изрично посочено какво добро се продава и също е отбелязано на изображението.

В малко вероятния случай, че Компанията няма да може да изпълни някои от продуктите, тя ще уведоми Клиента по имейл, като му предложи една от алтернативите:

  1. анулиране на поръчката или премахване от поръчката на продукта, който вече не може да бъде доставен
  2. получаване на отстъпки при закупуване на друг продукт на сайта.

Клиентът може да прави поръчки за продукти, продавани в даден момент, изключително на сайта, като офертите са ограничени във времето. Цената, показана на сайта по време на поръчката, няма да се промени, тъй като е твърда.

Вече не могат да се правят поръчки за изтекла оферта.

С попълването на поръчката, Клиентът се съгласява, че всички предоставени от него данни, необходими за процеса на покупка, са верни, пълни и верни към момента на извършване на поръчката, посочени в този документ и издадената поръчка.

Моментът на сключване на договора от разстояние е моментът, в който Клиентът прави поръчката. Въпреки това, Компанията има право да се свърже с Клиента, чрез всички налични / договорени средства (телефон или имейл), за лично потвърждение на поръчката.

Компанията ще прекрати едностранно и автоматично ще отмени поръчката, направена от Клиента, дори без предварително известие до Клиента, без последващи задължения на която и да е страна към другата или без която и да е от страните да може да претендира за вреди от другата страна в следните случаи :

  • обезсилване на транзакцията от одобрения от Дружеството картопреработвател, в случай на онлайн плащане, при условие че Клиентът не приема друг начин на плащане;
  • неприемането от банката издател на картата на Клиента, на транзакцията, в случай на онлайн плащане, при условията, при които Клиентът не приема друг начин на плащане;
  • данните, предоставени от Клиента относно доставката (адрес, данни за контакт), на сайта са непълни или неверни и не може да се осъществи контакт с Клиента за коригиране на данните;
  • дейността на Клиента в сайта може и / или да причини щети от всякакъв вид от страна на Компанията и / или нейните партньори;
  • извършване на повече от две последователни неуспешни доставки;
  • по други обективни причини.

Ако Клиентът се откаже от поръчка с предварително извършено плащане, чрез потвърден банков превод или чрез решение за онлайн плащане с карта и при което банката, издала картата на Клиента, е упълномощила банковата транзакция, тази сума ще бъде възстановена от Дружеството за максимум 14 дни от датата, на която Компанията е узнала за този факт.

Ако някои продукти, поръчани от Клиента чрез поръчка, направена с предварително плащане (чрез потвърден банков превод или решение за онлайн плащане с карта), вече не са налични на склад по независими от Компанията причини, той ще информира клиента за този факт веднага тъй като знае липсата и ще разпореди възстановяването на предварително платените суми в рамките на максимум 14 дни от уведомлението на клиента.

В тази ситуация Дружеството си запазва правото да предлага, освен дължимите суми, подлежащи на възстановяване, и отстъпки за закупуване на друг продукт на сайта.

Промяна на поръчка

Направената поръчка може да бъде модифицирана само в следните ситуации и само по желание на Клиента:
- Клиентът се отказва от продукт и уведомява Компанията, преди да изпрати поръчката

- Забавена доставка с максимум две седмици над максималната граница на доставка

- Промяна на адреса за доставка

- Кумулиране на поръчки с близки срокове за доставка (максимум еднодневна разлика)

- Модификация на начина на плащане

- Промяна на данните за фактуриране

Ако клиентът иска промяна, той ще поиска това писмено, като изпрати имейл на имейл адреса info@naru.ro, като ясно посочи заявката и номера на поръчката.

Ако Клиент модифицира личните си данни, като използва наличните на сайта формуляри, всички текущи поръчки, съществуващи по това време, запазва неговите данни дефинирани / приети от Клиента преди момента на промяната, като се вземат предвид доставката и контакт, новата данни, съответно модифицирани.

Фактура и договор

Компанията ще издава и предава на Клиента всички необходими документи, удостоверяващи закупуването на продуктите / услугите от Клиента съгласно действащото законодателство.

Компанията ще улесни информацията на клиента за етапа на завършване на поръчката му, като изпрати информационен имейл на посочения от него адрес. Издадената фактура ще включва всички задължителни споменавания в съответствие с член 155 от Фискалния кодекс.

Договорът, към който са добавени документите, удостоверяващи доставката до Клиента на пакета от куриера (AWB подписан и уреден) от Дружеството, става уважен договор.

Договорът се сключва за определен срок. Той ще се счита за прекратен, когато страните са изпълнили взаимните си задължения в рамките на условията, установени от този документ.

Liquid error: Could not find asset snippets/flits_snippet.liquid