Вашите лични данни

Naru.ro отговаря на действащото законодателство, освен това описва политиката за третиране на лични данни, както се изисква от Регламент за ЕС за 2016/679, известен като GDPR (обща регламент за защита на данните) или общия регламент за защита на личните данни. Така този документ искаме да ви информираме за това как събираме, използваме, прехвърляме и защитим вашите лични данни, когато взаимодействаме с нас за нашите продукти и услуги, включително нашия уебсайт.

Ние си запазваме правото да актуализираме и периодично да променяме тази Декларация за поверителност, за да отразим всякакви промени в начина, по който обработвате личните си данни или каквито и да било промени в законовите изисквания, така че моля, периодично проверете съдържанието на тази Декларация за поверителност.

Като цяло, ние събираме вашите лични данни директно от вас, така че имате контрол върху вида информация, която предлагате. С заглавието, например, ние получаваме информация от вас. Когато поставяте поръчка на уебсайта на Naru.ro, като ни изпратите името и фамилия, адрес за доставка, телефонен номер, адрес на електронна поща и др.

На нашия уебсайт можем да съхраняваме и събираме информация в бисквитките и подобни технологии, според политиката за бисквитка, ще опишем по-долу.

Ние не събираме и по друг начин обработваме чувствителни данни, включени в общия регламент за защита на данните в специални категории лични данни.

 

Naru.ro ще обработи личните данни на клиента само за да осигури най-добрите отношения с нея по време на договора. Обработката на лични данни може да се основава на съгласието на клиента, може да бъде във връзка със своя договор, наложен от правно задължение.

Следното може да включва, в зависимост от случая:

 1. а) създаване и управление на профила ви в сайта на Naru.ro;
 2. б) обработващи нареждания, включително поглъщане, валидиране, изпращане и фактуриране;
 3. в) решаване на пръстени или проблеми от всякакъв вид, свързани с поръчка, закупени стоки или услуги;
 4. г) връщане на продуктите съгласно законовите разпоредби;
 5. д) възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби;

Обработката на вашите данни за тези цели е необходима за сключването и изпълнението на договор между NARU.RO и вие също така, както и в определена степен за тези цели, се налага от приложимото законодателство, по-специално фискално и счетоводно законодателство.

Също така, за защита на законния интерес на naru.ro, по отношение на:

- мерки за защита на уебсайта и потребители на сайта за кибернетични атаки:

- мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентните публични органи;

- мерки за управление на различни рискове.

В същото време можем да обработваме лични данни, за да разберем по-добре поведението на нашите клиенти и техните предпочитания, както и за създаване на профили.

Като общо правило ще съхраняваме личните ви данни за период от 5 години, предоставен от данъчно и счетоводно законодателство за запазване на сметки, договори и счетоводни архиви.

Ние можем да предаваме или достъп до определени лични данни на вашите следващи категории получатели:

- доставчици на куриерски услуги;

- доставчици на плащане / банкови услуги;

- доставчиците на услуги;

Подчертаваме, че NARU.RO или компанията нямат достъп до данните за банковата Ви карта (като номер на карта, код на CVC, име и др.). Тази информация е криптирана само от оператора за плащане на картата.

Ако има правно задължение или ако е необходимо, за да се защити законният интерес, можем да разкрием и някои лични данни на публичните органи.

В момента, съхраняването и обработката на личните ви данни на територията на Румъния.

Общата регламент за защита на данните ще признае редица права във връзка с личните ви данни, както следва:

 • Можете да поискате достъп до данните си, да коригирате грешките от нашите файлове
 • Можете да се противопоставите на обработката на личните си данни.
 • Можете да упражнявате правото да се оплаквате от компетентния надзорен орган в Румъния, това е националният орган за наблюдение на обработката на лични данни (ANSPDCP), \ t
 • Имате право да се обърнете към справедливостта
 • Можете да поискате да изтриете личните си данни (право да бъдете забравени)
 • Имате право да ограничите обработката на данни и правото на преносимост

За да можете да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас на info@naru.ro Ние си запазваме правото да проверим вашата самоличност, като поискаме допълнителна информация, насочена към потвърждаване на вашата самоличност.

Можете да се противопоставяте по всяко време, поради съображения за конкретната ситуация, в която сте, обработката на личните ви данни под нашия законния интерес, ако смятате, че основните си права и свободи преобладават над този интерес.
Можете също така да се противопоставите на обработката на вашите данни за директни маркетингови цели (включително създаване на профил), без да се позовавате каквато и да е причина, в който случай ще престанем тази обработка възможно най-скоро.

Ако искате да упражнявате правата, посочени в регламента GDPR в профила си, моля изпратете заявката си, като използвате имейл акаунта, използван за създаване на клиентска сметка по електронна поща на адрес: info@naru.ro или
Пост или куриер на: Alley Motor Nr.4, Targu-Jiu, Gorj. - със споменаването на NARU.R, отговарящ за защитата на данните.

 

 

 

Бисквитки Политика

Обикновено, бисквитките са малко количество данни, които се предават между подател и получател. Бисквитките се използват широко в интернет, защото позволяват на уебсайтовете да бъдат по-динамични и полезни за всеки потребител, като предоставят персонализиран опит, като позволяват на сайтовете да събират данни за техните потребители и страниците, които ги посещават.

Използваме два вида "бисквитки":

 • Сесия - временни файлове, които остават в потребителския терминал, докато затваряте навигационната сесия или затваряне на приложението (уеб браузър)
 • Устойчиви - файлове, които остават в потребителския терминал за период, определен от параметрите на тази бисквитка или докато се изтрият ръчно.

Главно, ние се интересуваме от измерване, оптимизиране и аналитични характеристики - като потвърждаване на определено ниво на трафик на уебсайт, какъв тип съдържание се разглежда и как потребителят достигне уебсайт (например от търсачките, директно от други уебсайтове и др. .). Уебсайтовете превъртат през този анализ на тяхното използване, за да подобрят съдържанието си за ползването на потребителите.

Бисквитки, които технически не са задължителни за съхранение на терминала на потребителя, ще се използват само ако потребителят изразява своето изразяване и недвусмислено съгласие във връзка с тях, като проверява представените категории. Потребителят може да оттегли съгласието си по всяко време чрез промяна на използваните настройки на браузъра.

В повечето случаи бисквитките не идентифицират директно интернет потребители, но терминалът им са имали достъп до определени уеб страници. Тези данни са криптирани по начин, който не позволява неупълномощена достъп на трета страна.

Naru.ro може да актуализира тази политика на бисквитките, за да отразява промените в различни бисквитки, използвани за оперативни, правни или регулаторни цели. Моля, прочетете редовни бисквитки, за да сте сигурни, че сте правилно информирани за това как използваме бисквитки.

Lasa-ne un mesaj: