чзв

Кога ще ми бъде доставена поръчката?

- Колко време ще ми е до парите?

- Не съм си я платил. Какво да направя?

-Как мога да отменя или модифицирам активна команда?

-Доставеният продукт има дефект. Какво да направя?

Lasa-ne un mesaj: